Softwarepakket: Enquêtering

Algemene Informatie:

Voor een instellingsraad is een pakket ontwikkeld voor het ontwerpen en analyseren van enquêtes.
Vragenlijsten kunnen worden ontworpen en als blanco formulieren afgedrukt.
Na de enquêtering kunnen de resultaten worden ingevoerd en hiervan diverse overzichten en grafieken worden afgedrukt.

Software: Afzinken Tunnelelementen

Introductie:

In 2007 heb ik samen met partner Invacon de "Immersion" software gebouwd om (tunnel)elementen heel precies onder water te positioneren.
De aanpak leent zich overigens ook voor het precies aanbrengen van viaduct- en brugoverspanningen en andere grote objecten, die drijvend, hangend aan kranen of op wagens heel nauwkeurig moeten worden vervoerd of geplaatst.

Software: Fierljeppen sprongmetingen

Introductie:

Fierljeppen is een sport die is ontstaan uit slootjespringen met een polsstok. Dit was traditioneel de snelste methode om zich te verplaatsen door velden die veelvulig waren doorsneden door sloten en beekjes.
Fierljeppen is intussen een volwassen sport geworden waarin op hoog niveau competities en wedstrijden worden gehouden.

Van 2006 tot 2008 werden binnen een samenwerkingsverband van Geomaat Landmeten en MultiGeo ideeën bedacht en concepten ontwikkeld om de manier waarop de lengte van sprongen werd gemeten (met stokken en touwen) door te stoten naar de 21e eeuw.
Er werden presentaties gegeven aan het bestuur van de Friese Fierljepbond, die de concepten afwees, maar wel begon met de toepassing van digitale meetmiddelen.
Bij de uitvoering hiervan liep met echter tegen drempels op en de verwerking van de metingen, hoewel nu nauwkeurig, bleef tijdrovend.