Leica (eigenlijk de firma Ahrin, de voorloper van Leica Nederland) heeft ooit een Nederlandstalige handleiding gemaakt voor Liscad. Deze werd gedistribueerd op A5-formaat ingebonden in twee drierings banden.
Omdat de kosten van productie en onderhoud van deze handleiding erg hoog waren is deze handleiding na Liscad versie 5 nooit meer bijgewerkt en werd ook niet meer beschikbaar gesteld aan Liscad gebruikers.

Hieronder kan deze handleiding van Liscad worden gedownload als een set van PDF-bestanden.

Let wel op: deze handleiding is gebaseerd op Liscad versie 5 en hoewel veel elementen op ongeveer dezelfde manier werken zijn andere onderdelen intussen volledig anders geworden. Daarnaast bevat de handleiding nog enkele fouten en onvolkomenheden.
Gebruik hiervan is volledig voor eigen risico en MultiGeo, noch Leica kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele problemen die zijn ontstaan door het gebruik van deze overjarige handleiding.
Voor actuele informatie over de Liscad versie, die u in gebruik hebt, zie de online help.

 

Onderstaande documentatie over de toepassing van de veldcoderingen is ook bruikbaar met courante versies van Liscad: