André Noordermeer

Ik ben reeds vele jaren actief op het gebied van software voor landmeetkundige toepassingen.

Als allround automatiseerder kwam ik terecht bij de firma Ahrin (Ahrend Instrumenten), de Nederlandse vertegenwoordiger voor Wild Heerbrugg, nu Leica Geosystems.

Hier ontwikkelde ik het eerste commerciële landmeetkundige pakket "Kartomat", dat in staat was om de in het veld gecodeerde metingen van elektronische total stations om te zetten in een digitale kaart, die direct bruikbaar was. De kaart kon worden geplot, maar de beeldschermen uit die tijd waren nog niet goed geschikt voor grafische manipulaties. Correcties werden dus op numerieke wijze uitgevoerd.
Toen de techniek van grafische beeldschermen verbeterde werd het pakket uitgebreid met CAD faciliteiten, zodat kaarten grafisch konden worden opgewerkt.
De naam werd gewijzigd in "DigiCad" om de functionaliteit in de naam terug te laten komen.

Dankzij de populariteit van dit pakket werden alleen in Nederland al enkele honderden licenties verkocht.
Daarnaast werden systemen geleverd in België en zelfs in Ghana.

Uiteindelijk werd de gebruikersgroep te omvangrijk om met een zeer klein team zowel ontwikkeling als ondersteuning te kunnen doen en werd besloten het pakket te vervangen door Liscad. Hierin werden vrijwel alle coderingsfoefjes van DigiCad overgenomen, zodat alle DigiCAD-klanten redelijk soepel en binnen het kader van onderhoudscontracten konden overstappen.

In 2002 heb ik MultiGeo opgericht en vanaf 2004 is een zeer nauwe band ontstaan met LNR Globalcom, die tot op heden voortduurt.
Voor LNR Globalcom heb ik de infrastructuur opgezet van hun LNR NET, het beste Nederlandse netwerk van GNSS referentiestations.