Het lokaliseren van software vereist speciale vaardigheden en gereedschappen.
Niet alleen de tekstuele inhoud van software moet worden vertaald, maar dit moet tevens op een dergelijke wijze worden gedaan, dat de verschillende elementen van de bestaande gebruikersinterface volledig intact blijven.

Lokalisatie is in veel gevallen een zaak van het vertalen van korte zinnen en enkele worden, soms volledig zonder enige context. 
Hierdoor kan het noodzakelijk zijn om nauw samen te werken met de softwareontwikkelaars om optimale resultaten te bereiken.

Omdat ik zelf een softwareontwikkelaar ben, kan ik tijdens de werkzaamheden met de ontwikkelaar op zijn niveau communiceren. Ik begrijp zijn situatie volledig omdat ik aan beide zijden van de tafel heb gewerkt.
Daardoor kan ik ook suggesties bieden voor het vermijden en oplossen van knelpunten.

Ik beschik over diverse hulpmiddelen om tekstuele elementen, zoals strings, literals, etc. uit bestaande software te filteren in diverse stadia van ontwikkeling.
Localisaties voor de ene versie kunnen opnieuw worden gebruikt voor volgende versies, zodat dubbel werk wordt vermeden.

  • Softwaredocumentatie en handleidingen kunnen een onderdeel vormen van het totale project.
  • Ik werk over het algemeen in de volgende taalparen: EN-NL, NL-EN en DE-NL, DE-EN.