Bestanden, die van deze website gratis kunnen worden gedownload worden niet gedekt door enige garantie.

Gebruik van deze bestanden, documentatie en programma's is volledig voor eigen risico.

MultiGeo is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik hiervan.