Voor de bij MultiGeo aangeschafte software kunnen gratis updates worden verkregen.

Via het menu "Mijn Software" hebt u directe toegang tot alle betreffende software en documentatie.

Hiervoor is een login noodzakelijk. Inloggegevens worden over het algemeen beschikbaar gesteld meteen na aankoop van de software.
Indien u problemen hebt of iets niet kunt vinden, neem dan contact met mij op via: .