Hieronder vindt u een selectie van de technische informatie en handleidingen uit mijn archief. Ik heb ze gegroepeerd om terugvinden makkelijker te maken.
De documentatie is beschikbaar in diverse talen. De taal is voor elk document aangegeven tussen haakjes.

EN: Engelse taal
DE: Duitse taal
NL: Nederlandse taal
SP: Spaanse taal

Wild handleidingen,vanaf gescande originelen:

Leica handleidingen:

Leica technische informatie:

Deze "GSI Online" handleiding geeft gedetaileerd uitleg over hoe de diverse TPS instrumenten kunnen worden uitgelezen of bestuurd via een kabelaansluiting. Met behulp van deze informatie kunnen meetgegevens uit het instrument worden opgehaald, uitzetgegevens worden overgebracht naar het instrument en kunnen gemotoriseerde instrumenten worden bestuurd om punten aan te richten, metingen uit te voeren, etc.
Deze handleiding stamt uit 2008 en beschrijft alle TPS series tot en met de FlexLine serie, plus de DNA digitale waterpas.

Disto technische informatie:

De Disto hand afstandmeters zijn over het algemeen een stuk krachtiger dan het publiek over het algemeen verwacht.
Er is enige tijd lang een speciale versie geproduceerd om die kracht te demonstreren voor potentiële OEM afnemers.
Deze "Disto OEM Module" beschikte niet over de gebruikelijke user interface (beeldscherm en knoppen), maar moest volledig vanaf afstand worden bestuurd via een seriële (RS232) verbinding.
De technische handleiding bespreekt alle facetten van dit instrument, terwijl de Disto Online handleiding alle beschikbare commando's beschrijft.

Deze set commando's is nog steeds beschikbaar in zelfs de meest recente Disto's van vandaag, maar uiteraard kunnen alleen de modellen met Bluetooth op deze manier worden gebruikt en bestuurd.

Technische informatie koppeling tussen Leica instrumenten en Trimble TSC1:

De onderstaande data sheets tonen de betreffende informatie in afbeeldingen, de gebruikte taal is daarom niet zo belangrijk.

Technische informatie van het Kadaster m.b.t. Liscad:

De onderstaande documentatie kan nuttig zijn bij de verwerking met Liscad en het instellen van de kruistabellen voor bijvoorbeeld de SUF2/NEN1878 vertaler voor Liscad.