Algemene Informatie:

Voor een instellingsraad is een pakket ontwikkeld voor het ontwerpen en analyseren van enquêtes.
Vragenlijsten kunnen worden ontworpen en als blanco formulieren afgedrukt.
Na de enquêtering kunnen de resultaten worden ingevoerd en hiervan diverse overzichten en grafieken worden afgedrukt.

Omdat diverse instanties elk hun specifieke wensen hebben voor ontwerp en verwerking van enquêtes, is het programma in hoge mate aanpasbaar aan specifieke wensen. Enkele mogelijkheden kunnen door de eindgebruiker worden ingesteld, andere mogelijkheden worden via parameters in het programma ingesteld.

Alle resultaten worden opgeslagen in een database, die beschermd is om te voldoen aan privacy richtlijnen.
De toegang kan op diverse niveaus worden ingesteld voor medewerkers, zodat de anonimiteit van de geënquêteerden is gewaarborgd.
Uiteraard is de opname van naam/adres gegevens bij de enquêtes geen noodzaak en in veel gevallen ook niet gewenst.