Introductie:

Fierljeppen is een sport die is ontstaan uit slootjespringen met een polsstok. Dit was traditioneel de snelste methode om zich te verplaatsen door velden die veelvulig waren doorsneden door sloten en beekjes.
Fierljeppen is intussen een volwassen sport geworden waarin op hoog niveau competities en wedstrijden worden gehouden.

Van 2006 tot 2008 werden binnen een samenwerkingsverband van Geomaat Landmeten en MultiGeo ideeën bedacht en concepten ontwikkeld om de manier waarop de lengte van sprongen werd gemeten (met stokken en touwen) door te stoten naar de 21e eeuw.
Er werden presentaties gegeven aan het bestuur van de Friese Fierljepbond, die de concepten afwees, maar wel begon met de toepassing van digitale meetmiddelen.
Bij de uitvoering hiervan liep met echter tegen drempels op en de verwerking van de metingen, hoewel nu nauwkeurig, bleef tijdrovend.

In 2013 stapte de Hollandse Fierljepbond ook over op digitaal meten en vroeg vervolgens aan MultiGeo assistentie om die drempels weg te nemen.

De eerdere concepten werden verder uitgewerkt en vereenvoudigd en een eerste werkende versie van de nieuwe meetsoftware werd tijdens wedstrijden in Holland gebruikt in 2014.

Niet lang daarna werd de software ook ingezet in Friesland en bij Nationale kampioenschappen.
In de jaren daarna werd de software verder uitgebreid en aangepast zodat de sprongen realtime op scoreborden, de website van de bond en op de schermen van de commentator konden worden getoond.

Ook is een module toegevoegd om de springschansen snel en goed te kunnen keuren.
Afwijkingen van de ideale lijn worden in zowel het platte vlak als in de hoogte zichtbaar gemaakt, zodat direct helder is of een schans voldoet aan de eisen.

Verdere informatie:

Op de website van Geomaat staat een leuk artikel over de recentere ontwikkelingen in Friesland Geomaat - Digitaal meten Fierljeppen

Geomaat stuurde ook een nieuwsbrief over dit onderwerp: Geomaat - FLB

Uiteraard is ook veel informatie over de sport terug te vinden op de websites van de diverse fierljepverenigingen en bonden: