Handleiding Wild T1600 Digitale Theodoliet & TC1600 Total Station (Engels)

Handleiding Wild T1010, T1610 Digitale Theodolieten & TC1010, TC1610 Total Stations (Engels)

Handleiding Wild T2002,TC2002 & T3000 Digitale Theodolieten en Total Stations (Engels)

Beschrijving en Schema: Aansluiting van Trimble TSC1

Beschrijving en Schema: Kabel tussen Leica TC en Trimble TSC1

Korte Handleiding Wild NA2002 en NA3003 Digitale Waterpassen

Handleiding Wild NA2000 Digitale Waterpas

Handleiding Wild NA3000 Digitale Waterpas

GBKN productspecificaties (18 februari 2005)

Handboek LKI-extern (1989)

GSI Online for Leica TPS and DNA (Nov. 2003)