Vertalingen (Documentatie en handleidingen)

Aangezien ik nu met semipensioen ben, ben ik gestopt met het aannemen van nieuwe projecten en nieuwe klanten op het gebied van technische vertalingen, het schrijven en bewerken van technische documentatie, softwarelokalisatie, enz.

Als u op zoek bent naar deze diensten kan ik u van harte aanbevelen contact op te nemen met Dogrel AG.

Ik werk al heel lang met dit bedrijf samen en ben ervan overtuigd dat zij kunnen produceren wat u nodig hebt voor een eerlijke prijs.

Localisatie (Websites en software)

Aangezien ik nu met semipensioen ben, ben ik gestopt met het aannemen van nieuwe projecten en nieuwe klanten op het gebied van technische vertalingen, het schrijven en bewerken van technische documentatie, softwarelokalisatie, enz.

Als u op zoek bent naar deze diensten kan ik u van harte aanbevelen contact op te nemen met Dogrel AG.

Ik werk al heel lang met dit bedrijf samen en ben ervan overtuigd dat zij kunnen produceren wat u nodig hebt voor een eerlijke prijs.

Wie is André Noordermeer

Ik ben reeds vele jaren actief op het gebied van software voor landmeetkundige toepassingen.

Als allround automatiseerder kwam ik terecht bij de firma Ahrin (Ahrend Instrumenten), de Nederlandse vertegenwoordiger voor Wild Heerbrugg, nu Leica Geosystems.

Hier ontwikkelde ik het eerste commerciële landmeetkundige pakket "Kartomat", dat in staat was om de in het veld gecodeerde metingen van elektronische total stations om te zetten in een digitale kaart, die direct bruikbaar was. De kaart kon worden geplot, maar de beeldschermen uit die tijd waren nog niet goed geschikt voor grafische manipulaties. Correcties werden dus op numerieke wijze uitgevoerd.
Toen de techniek van grafische beeldschermen verbeterde werd het pakket uitgebreid met CAD faciliteiten, zodat kaarten grafisch konden worden opgewerkt.
De naam werd gewijzigd in "DigiCad" om de functionaliteit in de naam terug te laten komen.

Dankzij de populariteit van dit pakket werden alleen in Nederland al enkele honderden licenties verkocht.
Daarnaast werden systemen geleverd in België en zelfs in Ghana.

Uiteindelijk werd de gebruikersgroep te omvangrijk om met een zeer klein team zowel ontwikkeling als ondersteuning te kunnen doen en werd besloten het pakket te vervangen door Liscad. Hierin werden vrijwel alle coderingsfoefjes van DigiCad overgenomen, zodat alle DigiCAD-klanten redelijk soepel en binnen het kader van onderhoudscontracten konden overstappen.

In 2002 heb ik MultiGeo opgericht en vanaf 2004 is een zeer nauwe band ontstaan met LNR Globalcom, die tot op heden voortduurt.
Voor LNR Globalcom heb ik de infrastructuur opgezet van hun LNR NET, het beste Nederlandse netwerk van GNSS referentiestations.

Mijn aangeschafte software

Voor de bij MultiGeo aangeschafte software kunnen gratis updates worden verkregen.

Via het menu "Mijn Software" hebt u directe toegang tot alle betreffende software en documentatie.

Hiervoor is een login noodzakelijk. Inloggegevens worden over het algemeen beschikbaar gesteld meteen na aankoop van de software.
Indien u problemen hebt of iets niet kunt vinden, neem dan contact met mij op via: .

Liscad uitbreidingen

Hier komt binnenkort weer de lijst met beschikbare downloads

Liscad zelfstudies

Lang geleden heb ik de beschikbare zelfstudies van Liscad versie 6 vertaald naar het Nederlands. Daarnaast heb ik enkele enkele ontbrekende zelfstudies geschreven, ook voor Liscad 6.

Door tijdgebrek zijn deze niet bijgewerkt voor nieuwere versies, maar veel details zijn nog steeds van tepassing en kunnen dus nog steeds worden gebruikt naast de actuele Engelstalige zelfstudies, die in Liscad beschikbaar zijn.

Gebruik deze vertaalde zelfstudies naast de originele als hulpmiddel en dan zullen ze in veel gevallen nog steeds uitstekend bruikbaar zijn.
Details binnen Liscad, zoals plaatsing en opdruk van knoppen, etc. kunnen anders zijn.
Let daarom goed op. Gebruik van de zelfstudies is volledig voor eigen risico en MultiGeo, kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele problemen die zijn ontstaan door het gebruik van deze overjarige zelfstudies.
Houdt altijd de actuele Engelstalige zelfstudies aan voor de correcte bedoelde stappen en handelingen.
Hier kunnen ook alle benodigde bestanden, tabellen, etc. worden gevonden.

 

 

Liscad handleidingen

Leica (eigenlijk de firma Ahrin, de voorloper van Leica Nederland) heeft ooit een Nederlandstalige handleiding gemaakt voor Liscad. Deze werd gedistribueerd op A5-formaat ingebonden in twee drierings banden.
Omdat de kosten van productie en onderhoud van deze handleiding erg hoog waren is deze handleiding na Liscad versie 5 nooit meer bijgewerkt en werd ook niet meer beschikbaar gesteld aan Liscad gebruikers.

Hieronder kan deze handleiding van Liscad worden gedownload als een set van PDF-bestanden.

Let wel op: deze handleiding is gebaseerd op Liscad versie 5 en hoewel veel elementen op ongeveer dezelfde manier werken zijn andere onderdelen intussen volledig anders geworden. Daarnaast bevat de handleiding nog enkele fouten en onvolkomenheden.
Gebruik hiervan is volledig voor eigen risico en MultiGeo, noch Leica kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele problemen die zijn ontstaan door het gebruik van deze overjarige handleiding.
Voor actuele informatie over de Liscad versie, die u in gebruik hebt, zie de online help.

 

Onderstaande documentatie over de toepassing van de veldcoderingen is ook bruikbaar met courante versies van Liscad:

Tech.info en handleidingen

Hieronder vindt u een selectie van de technische informatie en handleidingen uit mijn archief. Ik heb ze gegroepeerd om terugvinden makkelijker te maken.
De documentatie is beschikbaar in diverse talen. De taal is voor elk document aangegeven tussen haakjes.

EN: Engelse taal
DE: Duitse taal
NL: Nederlandse taal
SP: Spaanse taal

Wild handleidingen,vanaf gescande originelen:

Leica handleidingen:

Leica technische informatie:

Deze "GSI Online" handleiding geeft gedetaileerd uitleg over hoe de diverse TPS instrumenten kunnen worden uitgelezen of bestuurd via een kabelaansluiting. Met behulp van deze informatie kunnen meetgegevens uit het instrument worden opgehaald, uitzetgegevens worden overgebracht naar het instrument en kunnen gemotoriseerde instrumenten worden bestuurd om punten aan te richten, metingen uit te voeren, etc.
Deze handleiding stamt uit 2008 en beschrijft alle TPS series tot en met de FlexLine serie, plus de DNA digitale waterpas.

Disto technische informatie:

De Disto hand afstandmeters zijn over het algemeen een stuk krachtiger dan het publiek over het algemeen verwacht.
Er is enige tijd lang een speciale versie geproduceerd om die kracht te demonstreren voor potentiële OEM afnemers.
Deze "Disto OEM Module" beschikte niet over de gebruikelijke user interface (beeldscherm en knoppen), maar moest volledig vanaf afstand worden bestuurd via een seriële (RS232) verbinding.
De technische handleiding bespreekt alle facetten van dit instrument, terwijl de Disto Online handleiding alle beschikbare commando's beschrijft.

Deze set commando's is nog steeds beschikbaar in zelfs de meest recente Disto's van vandaag, maar uiteraard kunnen alleen de modellen met Bluetooth op deze manier worden gebruikt en bestuurd.

Technische informatie koppeling tussen Leica instrumenten en Trimble TSC1:

De onderstaande data sheets tonen de betreffende informatie in afbeeldingen, de gebruikte taal is daarom niet zo belangrijk.

Technische informatie van het Kadaster m.b.t. Liscad:

De onderstaande documentatie kan nuttig zijn bij de verwerking met Liscad en het instellen van de kruistabellen voor bijvoorbeeld de SUF2/NEN1878 vertaler voor Liscad.

Vrijwaringsverklaring

Bestanden, die van deze website gratis kunnen worden gedownload worden niet gedekt door enige garantie.

Gebruik van deze bestanden, documentatie en programma's is volledig voor eigen risico.

MultiGeo is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik hiervan.

Introductie

Ik ben André Noordermeer en werk onder de naam MultiGeo.

Ik vervaardig speciale software op het gebied van technisch landmeten en maatvoering en alle (tot vaag) daaraan gerelateerde gebieden.

Daarnaast verzorg ik technische vertalingen uit Engels en Duits naar Nederlands met specialisatie in landmeten en civiele techniek evenals de lokalisatie van software en websites.
Ook kan ik uw ruwe Nederlandse of Engelse concepten omvormen tot voor publicatie geschikte handleidingen of beschrijvingen.
Stelt u brede eisen aan werkzaamheden, dan werk ik samen met vaste partners, die specialist zijn op het gebied van fotografie, DTP, 3D animaties, etc.

Via deze website stel ik een deel van mijn werkzaamheden en ervaring aan u voor.
Daarnaast ben ik bezig om technische informatie en software beschikbaar te stellen, die ik in de loop der jaren heb verzameld.
Het is echter onmogelijk om mijn gehele archief te plaatsen, dus als u specifieke zaken zoekt, laat mij dat dan weten via het contactformulier en ik zal mijn best doen om het voor u te vinden.
Kom regelmatig terug om te zien of er voor u bruikbare zaken nieuw beschikbaar zijn gekomen.

Met vriendelijke groet,
André