GSI Cleaner

Bestandsnaam: GSI_Cleaner.exe
Downloadgrootte: 835 kB
Versienummer: 1.0.4
Releasedatum: 2006-06-27

GSI_Cleaner is een eenvoudig programma om GSI-bestanden met kleine beschadigingen of in het verkeerde formaat op te schonen of om te vormen.

Functionaliteit omvat:

  • Wel of geen automatische back-up van het bronbestand
  • Resultaat kan wel of niet het bronbestand vervangen
  • GSI-8 bestanden kunnen worden omgezet naar GSI-16
  • GSI-16 bestanden kunnen worden omgezet naar GSI-8
  • Beschadigingen in het bronbestand worden automatisch gecorrigeerd of uit het bestand verwijderd, zodat het eindresultaat steeds een normaal verwerkbaar bestand is.

De bediening spreekt voor zichzelf.

installatie:

Pak het ZIP-bestand uit in een tijdelijke map en start het SETUP.EXE programma; volg de instructies op.